ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp 149.000,00
1 سال
Rp 149.000,00
1 سال
Rp 149.000,00
1 سال
.net
Rp 170.000,00
1 سال
Rp 170.000,00
1 سال
Rp 170.000,00
1 سال
.info
Rp 280.000,00
1 سال
Rp 280.000,00
1 سال
Rp 280.000,00
1 سال
.org
Rp 195.000,00
1 سال
Rp 195.000,00
1 سال
Rp 195.000,00
1 سال
.biz
Rp 230.000,00
1 سال
Rp 230.000,00
1 سال
Rp 230.000,00
1 سال
.name
Rp 130.000,00
1 سال
Rp 130.000,00
1 سال
Rp 130.000,00
1 سال
.us
Rp 135.000,00
1 سال
Rp 135.000,00
1 سال
Rp 135.000,00
1 سال
.in
Rp 265.000,00
1 سال
Rp 265.000,00
1 سال
Rp 265.000,00
1 سال
.co
Rp 445.000,00
1 سال
Rp 445.000,00
1 سال
Rp 445.000,00
1 سال
.asia
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
.xyz
Rp 205.000,00
1 سال
Rp 205.000,00
1 سال
Rp 205.000,00
1 سال
.web.id
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
.sch.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.ac.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.or.id
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
.my.id
Rp 20.000,00
1 سال
Rp 20.000,00
1 سال
Rp 20.000,00
1 سال
.biz.id
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
Rp 55.000,00
1 سال
.co.id
Rp 320.000,00
1 سال
Rp 320.000,00
1 سال
Rp 320.000,00
1 سال
.id
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains